રસોડું

પાણી અને ઉચ્ચ ભેજવાળા રસોડું, તેથી સ્ટેઈનલેસ સ્ટીલના ભાગો લોકપ્રિય છે, જેમ કે માઇક્રોવેવ ઓવન શેલ, વોટર સિંક, કિચન વેન્ટિલેટર, ગેસ સ્ટોવ, શેલ્વિંગ, કપબોર્ડ, સૂપ લાડુ, ટોપલીનો બાઉલ, સીઝનીંગ ટોપલી, કોમોડિટી શેલ્ફ, કિચન સ્ટ્રેનર, રસોડું સ્ટીમર, ટ્રુનર.

ગેસ નો ચૂલો

Gas stove

સ્ટેઈનલેસ સ્ટીલ કપબોર્ડ

stainless steel  Cupboard

કિચન વેન્ટિલેટર

Kitchen ventilator

પાણી સિંક

water sink

માઇક્રોવેવ ઓવન શેલ

Microwave oven shell

સ્ટેનલેસ સ્ટીલ શેલ્વિંગ

stainless steel Shelving