કેસ

બુર્જ અલ અરબ હોટેલ

Burj Al Arab Hotel

સિડની ઓપેરા હાઉસ

Sydney Opera House

વાંગજિંગ સોહો

Wangjing SOHO

રાષ્ટ્રીય સંમેલન અને પ્રદર્શન કેન્દ્ર

National Convention and Exhibition Centre

દક્ષિણ શાંઘાઈ રેલ્વે સ્ટેશન

South Shanghai Railway Station

વર્લ્ડ એક્સ્પો સાઉદી પેવેલિયન

World expo Saudi pavilion

જિનમાઓ ટાવર

Jinmao Tower

શંઘાઇ સેન્ટર ટાવર

Shanghai Centre Tower

સિનો પેક - એલજી

SINO PEC - LNG